Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Dotazník k pohledávce

DC GROUP

Věřitel*

Dlužník*

Pohledávka

  • např.objednávka, smlouva, předávací protokol, faktura, dodací list, komunikace mezi dlužníkem a věřitelem apod.

  • např. ručitel, směnka, zástavní právo, notářský zápis, exekutorský zápis apod.

  • např. za dodání softwaru, za přepravu zboží, za stavební práce apod.

Majetkové a jiné poměry dlužníka*

Dosavadní opatření

Požadavek

  • % z inkasované částky
  • (Pokud je již věřiteli známa)

* Řádně vyplňte tyto údaje.

** HARD(věřiel už s tímto dlužníkem nechce obchodovat), SOFT nebo VIP("běžný" resp. VIP dlužník, se kterým bude věřitel i nadále obchodovat)